mgr Maria Brzegowy

DIETETYCZKA

dietetyk bariatryczny, onkologiczny i chorób przewodu pokarmowego

Wykształcenie i stopnie naukowe:

Absolwentka dwóch kierunków: Technologia żywności i Żywienie człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Dietetyka w spec. Żywienie kliniczne w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Żywienie kliniczne i Opieka metaboliczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie w trakcie ostatniego etapu realizacji pracy doktorskiej.

Celem pogłębienia swojej wiedzy stale uczestniczy w wydarzeniach o charakterze naukowym, w tym w szkoleniach oraz konferencjach. Z zakresu żywienia klinicznego posiada m.in. certyfikat kursu Leczenie żywieniowe dla członków zespołów żywieniowych, szkolenia Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych, jak również dyplomy wielu innych kursów dotyczących szeroko pojętego obszaru dietoterapii chorób. Doświadczenie w prowadzeniu pacjentów bariatrycznych, prócz codziennej praktyki, zdobywała m.in. na konferencjach w Londynie oraz Madrycie, uczestnicząc w prowadzonych wykładach oraz warsztatach.


Działalność zawodowa i społeczna:

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim wsparcie żywieniowe chorych na nowotwory. Wiedzę praktyczną z tego zakresu zdobywała, pracując na m.in. Oddziale Chirurgii Onkologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala im. S. Dudricka w Skawinie. Aktualnie, dietetyk Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Krakowie.

Od 2016 r. zajmuje się także chorymi otyłymi leczonymi chirurgicznie. W ramach praktyki prywatnej przygotowuje oraz prowadzi pacjentów bariatrycznych z wiodących ośrodków w Polsce. Obecnie jest także głównym dietetykiem zespołu kliniki leczenia otyłości w jednym z krakowskich szpitali prywatnych. W zakresie chirurgii metabolicznej współpracuje również ze Stowarzyszeniem Pacjentów Bariatrycznych CHLO.

Obok działalności skierowanej do pacjentów jest też wykładowcą Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej oraz Akademii Leczenia Żywieniowego POLSPEN, jak również prowadzi zajęcia z zakresu edukacji żywieniowej dla studentów kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Prelegent na wielu konferencjach, także tych o charakterze międzynarodowym. Na swoim koncie ma wystąpienia m.in. na zjazdach POLSPEN w Jachrance oraz konferencji anglojęzycznej ESPEN.


Publikacje:

Autorka wielu publikacji popularnonaukowych, pisze dla m.in. portalu Dbam o Zdrowie. W 2018 r. wydała książkę na temat żywienia w chorobach onkologicznych pt. „Nie daj się rakowi! Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”, która uzyskała patronat POLPSEN. Jest także współautorką rozdziału w podręczniku dla studentów pielęgniarstwa „Pielęgniarstwo chirurgiczne”: Opieka nad pacjentem z otyłością olbrzymią leczonym chirurgicznie, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL w 2020 r. Wśród publikacji o charakterze naukowym, może także wymienić:

– Brzegowy M., Kłęk S., Co nowego w żywieniu dojelitowym w 2018?, Postępy Żywienia Klinicznego 2018, 4, 49, t. 14: 21- 23.

– Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Filipek J., Berski W., Mentel I., Dymińska M., Brzegowy M., Żywność funkcjonalna w opinii osób regularnie uczęszczających na zajęcia sportowe,cz. II Ocena preferencji i motywów wyboru tej żywności, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2016, 4, t. 49: 736-747.

– Brzegowy M., Filipiak-Florkiewicz A., Soja – skuteczna profilaktyka chorób przewlekłych niezakaźnych?, Wybrane zagadnienia nauki o żywności i żywieniu 2015, Prace Młodych Pracowników Nauki i Doktorantów, t. 1: 104-115.


Osiągnięcia, odznaczenia i nagrody:

– laureatka stypendium California Prune Board do udziału w konferencji EFAD (The European Federation of the Associations of Dietitians) w Rotterdamie (2017);

– beneficjentka stypendium Badania Młodych na przeprowadzenie badań związanych z pracą doktorską (2016/2017).