1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododziałem Chirurgii Naczyniowej

Strona www