Centrum Operacji Komercyjnej SPSK2, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin