Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

Strona www