Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Strona www

Centrum Operacji Komercyjnej SPSK2, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Strona www