Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej
ul. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka
rejestracja@spzoz.hajnowka.pl
tel. 85 682 91 76, tel. 85 682 91 70
Strona www