Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Oddział Kliniczny Chirurgi Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Strona www