Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej

Strona www