Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

Strona www