Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny

ul. Stefana Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i wątroby
Strona www