Spotkanie Grupy Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych

Następne wydarzenie


Spotkanie Grupy Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych

09.06.2022 17:30

Spotkanie Grupy Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
Zaproszeni Specjaliści:

  • dr Kamila Szałwińska – dietetyk bariatryczny
  • prof. dr hab. Piotr Myśliwiec – chirurg, bariatra
  • mgr Anna Kamińska – psycholog, psychodietetyk, terapeuta, specjalista zaburzeń odżywiania